Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah dan Pra-Universiti

dan

Rancangan Pelajaran

SMK Raja Perempuan, Ipoh

Tahun 2011Sila klik di sini untuk Rancangan Pelajaran 2010.


 

Mata Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran
Bidang Bahasa
Bahasa Melayu

T1T2T3T4T5

T1T2T3T4T5

Bahasa Inggeris

T1T2T3T4T5

T1T2T3T4T5

Bahasa Perancis

T1 T2 T3

T1T2T3, T4

  Bidang Sains
Matematik

T1T2 T3T4T5

T1T2 T3T4T5

Sains

T1T2T3T4T5

T1T2T3T4T5

Fizik

  T4T5

  T4T5

Kimia

  T4T5

  T4T5

Biologi

  T4T5

  T4T5

Sains Sukan SP, T4 T5 T4, T5
Bidang Vokasional/Teknik
Matematik Tambahan

T4,  T5

T4T5

Kemahiran Hidup

T1T2T3

T1T2T3

Prinsip Akaun

T4,  T5

T4T5

Perdagangan

T4,  T5

T4T5

Ekonomi Asas

 T4,  T5

 T4T5

Bidang Kemanusiaan
Geografi

T1T2T3

T1T2T3

Sejarah

T1,  T2,  T3,  T4T5

T1T2T3T4T5

Pendidikan Islam

T1 - TilawahAkidah, Tamadun Islam, Adab
T2 - TilawahAkidah, Ibadat, Sirah, Adab
T3 - TilawahAkidah, Ibadat, Sirah, Adab
T4 - TilawahAkidah, Ibadat, Tamadun Islam, Adab
T5 - TilawahAkidah, Ibadat, Tamadun Islam, Adab

T1T2T3,  T4T5

Pendidikan Moral

T1T2T3T4T5

T1T2T3T4T5

Pendidikan Seni Visual

T1T2T3,  T4,  T5

T1T2T3T4T5

Sivik & Kewarganegaraan T1,  T2T3T4T5

T1T2T3T4T5

PJPK T1,  T2,  T3,  T4,  T5 T1T2T3T4T5
ICTL

T1,  T2

T1,  T2

 

 

Pra Universiti
Sains
Biology

T6R, T6A

T6R, T6A
Physics

T6R, T6A

T6R, T6A
Chemistry

T6R, T6A

T6R, T6A
Mathematics S

T6R, T6A

T6R P1 P2, T6A P1 P2
Mathematics T

T6R, T6A

T6R P1 P2, T6A P1 P2
Bahasa
Bahasa Malaysia

T6R, T6A

T6R, T6A
MUET

T6R, T6A

T6R, T6A
Pengajian Am

T6R, T6A

T6R K1, T6R K2, T6A K1, T6A K2
Kemanusiaan
Sejarah

T6R, T6A

T6R, T6A K1
Vokasional/Teknik
Pengajian Peniagaan

T6R, T6A

T6R K1, T6R K2, T6A K1, T6A K2
Perakaunan

T6R, T6A

T6R, T6A
Ekonomi

T6R, T6A

T6R, T6A