MAKLUMAN SEMUA WARGA RPS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH BAGI TAHUN 2014 DAN SETERUSNYA AKAN MULA DI MUAT NAIK KE DALAM PLATFORM FROG VLE SEKOLAH. HANYA HSP SAHAJA YANG AKAN DIMUAT NAIK DI SINI.

RPT AKAN DIMUAT NAIK DI BAWAH BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM.

SILA LOGIN KE FROG VLE SEKOLAH DAN KE BIDANG KURIKULUM; UNTUK MENDAPATKAN RPT YANG TERKINI.


Arkib RPS (Sila klik untuk RPH tahun-tahun sebelum ini)
2010
2011
2012
2013

 

Mata Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran
Bidang Bahasa

Bahasa Melayu

T1T2T3T4T5

Bahasa Inggeris

T1T2T3T4T5

Bahasa Perancis

T1 T2 T3 T4 T5

Bidang Sains 
Matematik

T1T2 T3T4T5

Sains

T1T2T3T4T5

Fizik

SP  T4T5   T4(BM),   T5(BM)

Kimia

  T4T5


Biologi

  T4T5

Bidang Vokasional/Teknologi
Matematik Tambahan

T4,  T5

Kemahiran Hidup

T1T2T3

Prinsip Akaun

T4,  T5

Perdagangan

T4,  T5

Ekonomi Asas

SP T4,  T5

Sains Sukan SP, T4 T5
Bidang Kemanusiaan
Geografi

T1T2T3

Sejarah

T1,  T2,  T3,  T4T5

Pendidikan Islam

T1 - TilawahAkidah, Tamadun Islam, Adab
T2 - TilawahAkidah, Ibadat, Sirah, Adab
T3 - TilawahAkidah, Ibadat, Sirah, Adab
T4 - TilawahAkidah, Ibadat, Tamadun Islam, Adab
T5 - TilawahAkidah, Ibadat, Tamadun Islam, Adab

Pendidikan Moral

T1T2T3T4T5

Pendidikan Seni Visual

T1T2T3,  T4,  T5

Sivik & Kewarganegaraan T1,  T2T3T4T5
PJPK T1,  T2,  T3,  T4,  T5
ICTL
ICTL

T1,  T2

 

 

Pra Universiti
Sains
Biology

Pra U1, Pra U2

Physics

Pra U1, Pra U2

Chemistry

Pra U1, Pra U2

Mathematics T

Pra U1, Pra U2

Mathematics MPra U1, Pra U2
Bahasa
Bahasa Malaysia

Pra U1, Pra U2

MUET

Pra U1, Pra U2

Pengajian Am

Pra U1, Pra U2

Kemanusiaan
Sejarah

Pra U1, Pra U2

Vokasional & Teknologi
Pengajian Peniagaan

Pra U1, Pra U2

Perakaunan

Pra U1, Pra U2

Ekonomi

Pra U1, Pra U2